Học Excel

Hàm WEEKDAY trong Excel, hàm tính toán ngày tháng


Trong Excel, hàm WEEKDAY hỗ trợ, giúp bạn biết được thứ mấy trong tuần, cập nhật thời gian hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo hàm WEEKDAY và ví dụ minh họa để có thể sử dụng hàm này hiệu quả trong học tập và trong công việc.

Hàm WEEKDAY là một trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian hay được sử dụng trong Excel. Hàm Weekday sẽ trả về một giá trị số nguyên dương, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh tùy chọn để thiết lập ngày đầu tuần có thể là Chủ nhật hoặc là Thứ 2, số thứ tự bắt đầu cho ngày đầu tuần có thể là 0 hoặc là 1.

ham weekday trong excel 31

Bạn đang xem bài: Hàm WEEKDAY trong Excel, hàm tính toán ngày tháng

Hàm WEEKDAY trong Excel

Cách dùng Hàm WEEKDAY trong Excel

1. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm tính toán trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng. Giá trị trả về là số nguyên từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ 7).

Cú pháp:

WEEKDAY(Serial_Number,[Return_Type])

Trong đó:
Serial_number: Giá trị ngày muốn xác định thứ, đây là tham số bắt buộc.
Return_type: Giá trị xác định kiểu trả về, là tham số tùy chọn có các giá trị sau:
+ Return_type = 1 hoặc bỏ qua -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng chủ nhật) cho đến 7 (Thứ 7).
+ Return_type = 2 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng Thứ 2) cho đến 7 (Chủ nhật).
+ Return_type = 3 -> Xác định giá trị = 0 (tương ứng Thứ 2) cho đến 6 (Chủ nhật).
+ Return_type = 11 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng Thứ 2) cho đến 7 (Chủ nhật).
+ Return_type = 12 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng Thứ 3) cho đến 7 (Thứ 2).
+ Return_type = 13 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng Thứ 4) cho đến 7 (Thứ 3).
+ Return_type = 14 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng Thứ 5) cho đến 7 (Thứ 4).
+ Return_type = 15 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng Thứ 6) cho đến 7 (Thứ 5).
+ Return_type = 16 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng Thứ 7) cho đến 7 (Thứ 6)
+ Return_type = 17 -> Xác định giá trị = 1 (Chủ nhật) cho đến 7 (Thứ 7).

Chú ý:
– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê ri liên tiếp để thuận lợi cho quá trình tính toán.
– Nếu Serial_Number nằm ngoài phạm vi cơ bản -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
– Nếu Return_Type nằm ngoài phạm vi các giá trị đã xác định ở trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

2. Ví dụ tình huống cụ thể:

Giả sử bạn cần tìm thứ của những ngày trong bảng sau theo các giá trị Return_Type khác nhau:

ham weekday trong excel 1

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKDAY(B3,C3)

ham weekday trong excel 2

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

ham weekday trong excel 3

Bước 3: Với cùng 1 giá trị ngày nhưng kiểu trả về Return_Type khác nhau -> sẽ cho kết quả là khác nhau:

ham weekday trong excel 4

Trường hợp, bạn nhập dữ liệu ngày sai, ở đây nhập giá trị tháng =15 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

ham weekday trong excel 5

Nếu giá trị Return_Type vượt ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

ham weekday trong excel 6

Trên đây Cisnet.edu.vn vừa giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng Hàm WEEKDAY trong Excel cùng một số ví dụ rất cụ thể. Về cơ bản bạn chỉ cần nhớ cú pháp của hàm này là WEEKDAY(Serial_Number,[Return_Type]), trong đó Serial_number là giá trị ngày muốn xác định thứ còn Return_type là giá trị xác định kiểu trả về.

Chúc bạn thành công và sớm ghi nhớ công thức của hàm Weekday để phục vụ tính toán khi làm việc trên Excel.

Hàm ConcateNate là hàm hỗ trợ  nối các ký tự riêng biệt thành một chuỗi ký tự duy nhất, các bạn có thể sử dụng hàm ConcateNate để thực hiện gộp ô nếu các ô đồng thời cùng chứa các ký tự khác nhau.

Từ khoá liên quan:

Ham WEEKDAY trong Excel

, Ham WEEKDAY Excel, hàm ngay tháng,

Trích nguồn: Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị
Danh mục: Học Excel

Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị

Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button