Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Lê Lợi 1998-2018 - Chúc quý thầy cô cùng các em học sinh một năm học mới vui, khỏe và thành công!

Bài hát truyền thống

Thư viện hình ảnh

Liên kết nhanh

Trang nhất » CHUYÊN MÔN » Văn bản nghiệp vụ

Dự thảo Nhiệm vụ ngành học GDTrH năm học 2018-2019
Ngày tạo: 09/08/2018   Lượt xem: 308


Xin gửi đến quý Thầy cô Dự thảo Nhiệm vụ ngành học GDTrH năm học 2018-2019 của Phòng GDTrH Sở GD&ĐT Quảng Trị.
Những ý kiến góp ý xây dựng cho Dự thảo, quý Thầy cô gửi về địa chỉ truongthptleloi@quangtri.gov.vn trước 17h00 ngày hôm nay (09/8/2018).
Trân trọng cảm ơn!

NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số:            /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018 – 2019

(Dự thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Trị, ngày 18 tháng 8  năm 2018

 

                     Kính gửi:

 

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số ……../CT-BGDĐT ngày …./8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ sở giáo dục trung học tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

            A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, ý thức trách nhiệm của người công dân đối với xã hội. Đẩy mạnh tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020; phòng trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong thi đua, vận động khác do ngành giáo dục và công đoàn phát động.

2. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trung học

            Các đơn vị trường học tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hoá, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu giáo dục, đảm bảo đủ điều kiện học tập cho học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, chú trọng phát triển các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, trường bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường học theo qui định đối với trường chuẩn quốc gia.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học

Thực hiện tốt bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

Đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý; xây dựng cổng thông tin điện tử giáo dục thông minh của ngành, đồng bộ kết nối thông tin giữa Sở với các đơn vị, trường học thông suốt cơ sở dữ liệu, từng bước triển khai họp trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng mạng lớp học thông minh, khuyến khích giáo viên và học sinh tự học thông qua các phần mềm online, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tiếp tục triển khai phần mềm về sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, tăng cường nội dung sổ liên lạc điện tử. Khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng E-Learning và kho học liệu của ngành phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng mạng xã hội đúng cách.

5. Phân cấp giao quyền chủ động và nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu nhà trường trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn; đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các trường trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ gắn với dân chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

            6. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học và phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; thực hiện mô hình Trường học mới cấp Trung học cơ sở đối với lớp 8các đơn vị của 5 phòng Giáo dục và Đào tạo.

            7. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh đồng bộ các cấp học Tiểu học, THCS, THPT trên từng địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chường trình mới từ Tiểu học lên đến THPT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ và ngoài nhà trường và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội, chống bạo hành học đường; tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, nêu cao lòng nhân ái, tình yêu thương con người; lên án những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tác hại của trào lưu “nói là làm” và các trào lưu không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tăng cường tổ chức các sân chơi, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh trong trường học.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Trung học

1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

1.1. Về thực hiện kế hoạch giáo dục

Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục .

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.  

Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDDT-VP, ngày 01/9/2011, Sở tiếp tục giao quyền chủ động cho các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị theo hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh.

Trên cơ sở kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn được xây dựng năm học 2017-2018, đã được nhà trường phê duyệt các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

Sở khuyến khích các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, nhất là các trường nội trú, bán trú, bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh.

1.2. Công tác dạy học tự chọn

Các đơn vị cần bám sát Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007, của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT; Công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 về Khung PPCT THCS, THPT, để thực hiện đúng và đủ theo yêu cầu. Trong đó, cần chú ý đối với dạy học chủ đề tự chọn bám sát, ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng cho học sinh.

1.3. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương, phòng tránh tai nam bom mìn

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị biên soạn đối với cấp THCS và cấp THPT; nội dung giáo dục địa phương được đề cập trong chương trình có thể sử dụng để kiểm tra học kì, tuyển sinh và thi học sinh giỏi.

Triển khai thực hiện tài liệu tích hợp phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh THCS trong dạy học bộ môn GDCD và hoạt động NGLL.

1.4. Dạy học Tiếng Anh

Triển khai thực hiện Kế hoạch 2178/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành thực hiện; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong Công văn số 1177/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2017 về hướng dẫn dạy học tiếng Anh chương trình thí điểm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2017-2018. Tổ chức tốt nội dung sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động chuyên môn trong trường trung học, giữa các trường, cụm trường; quan tâm tổ chức các hình thức hoạt động ngoại khóa (CLB ngoại ngữ, đố vui, kể chuyện bằng tiếng nước ngoài, làm báo tường, các cuộc thi hùng biện,…) vừa tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội giao tiếp vừa gây hứng thú học ngoại ngữ cho học sinh; tổ ngoại ngữ rà soát nội dung giảng dạy, chủ động tham mưu đề xuất sử dụng tài liệu dạy học phù hợp trình độ tiếp thu của học sinh; chú trọng công tác kiểm tra, dự giờ thăm lớp của lãnh đạo nhà trường, của tổ trưởng chuyên môn đối với giáo viên bộ môn; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu mới về chuẩn năng lực ngoại ngữ; tăng cường sử dụng trang bị thiết bị dạy học môn ngoại ngữ, hướng dẫn học sinh sử dụng các hình thức học tập, tự học ngoại ngữ trên internet để tăng cường các kỹ năng mà trong điều kiện tổ chức dạy học hiện tại của nhà trường chưa đáp ứng được.

Mở rộng qui mô dạy học ngoại ngữ ở lớp 3 và lớp 6 đối với tất cả các trường học đủ điểu kiện về giáo viên (đạt bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam) và đảm bảo học sinh được học tiếng Anh chương trình 10 năm ở lớp dưới phải được tiếp tục học ở lớp trên;

Tiếp tục trang cấp các thiết bị dạy học ngoại ngữ thiết yếu đảm bảo có đủ điều kiện để kiểm tra kỹ năng nghe cho sinh; bảo quản, sử dụng và phát huy hiệu quả thiết bị được trang cấp đúng mục đích đặc biệt là phòng học ngoại ngữ thông dụng.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 đảm bảo có ít nhất 01 bài kiểm tra thường xuyên về kỹ năng nghe (15 phút) trong mỗi học kỳ và tỉ trọng phần kiểm tra kỹ năng nghe trong bài học kỳ.

Tổ chức đánh giá thí điểm đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 và Bậc 3 đối với học sinh lớp 12 tham gia chương trình mới để thúc đẩy đổi mới trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

1.5. Xây dựng kế hoạch ôn tập THPT quốc gia

Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập THPT quốc gia, giáo án, biên soạn câu hỏi bài tập ôn tập có hướng dẫn, gợi ý trả lời đối với môn trắc nghiệm;phối hợp vừa cung cấp kiến thức bài mới, vừa hệ thống hóa, củng cố kiến thức lớp 10 và 11 cho học sinh; soạn thảo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có cả bốn cấp độ nhận thức. Tùy theo đối tượng học sinh, giáo viên hướng dẫn phương pháp ôn tập phù hợp với các môn học, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

2. Việc thực hiện các hoạt động giáo dục

2.1. Hoạt động hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông

          Các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT, THCS&THPT cần phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX để tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, hướng học và dạy nghề phổ thông theo tinh thần của Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 về việc thực hiện Hoạt động Giáo dục Nghề phổ thông lớp 11; Công văn số 7777/BGDĐT-GDTX ngày 24/10/2013 về việc hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm GDTX và Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông. Các đơn vị chỉ bố trí dạy các môn Nghề có giáo viên đủ điều kiện theo quy định (giáo viên KTCN, Vật Lý dạy nghề Điện dân dụng; giáo viên KTNN, Sinh học dạy nghề Làm vườn, Trồng rừng; giáo viên Tin học dạy Nghề Tin học văn phòng…). Đối với các nghề Nấu ăn, Thêu, Cắt may…chỉ bố trí dạy khi giáo viên có đầy đủ bằng cấp hoặc liên hệ được với các nghệ nhân Nghề, Thợ lành nghề (có chứng nhận)… Các đơn vị có liên kết với cơ sở dạy nghề cho học sinh thì thực hiện theo Công văn số 404/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Trị.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau trung học cơ sở. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ chương trình dạy nghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung các chương trình dạy nghề phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông; triển khai mô hình giáo dục trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương nhằm tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

Thi tốt nghiệp nghề phổ thông tổ chức tháng 3/2019, đối với THCS, tháng 5/2019, đối với THPT (Sẽ có hướng dẫn riêng).

2.2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học

            - Khuyến khích, thu hút học sinh tham các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới

2.3. Công tác GDQP-AN

            - Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành có liên quan đến công tác GDQPAN trong trường học và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời nội dung GDQP AN;

            - Các trường Tiểuhọc và THCS căn cứ Thông tư 01/2017/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học và THCS chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong các môn học:

+ Đối với Tiểu học: Thực hiện lồng ghép thông qua các môn học Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý;

+ Đối với Trung học cơ sở: Thực hiện lồng ghép thông qua các môn học Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mỹ thuật.

- Các đơn vị trực thuộc căn cứ Thông tư 02/2017/TT – BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình GDQPAN trong trường THPT chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch dạy học đảm bảo nội dung chương trình theo quy định;

- Sở GD&ĐT sẽ tổ chức Hội thao GDQPAN trong học sinh THPT lần thứ I, dự kiến vào tháng 2/2019 (sẽ ban hành Điều lệ Hội thao  riêng)

  -  Báo cáo kết quả: Kết quả HKI trước ngày 15/01/2019 và kết thúc năm học trước ngày 20/5/2019, các đơn vị thực hiện báo cáo biểu mẫu thống kê theo quy định của phòng GDTrH được gửi qua Google drive từ địa chỉ email: trunghocsgd@quangtri.edu.vn.

2.4. Công tác giáo dục thể chất

             - Các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ngành có liên quan đến công tác Giáo dục thể chất (GDTC) trong trường học và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời nội dung  Giáo dục thể chất;

            - Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT tổ chức triển khai tập huấn chương trình  giáo dục nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước đối với tất cả các trường Tiểu học. Tổ chức kiểm tra đánh giá đầu vào và đầu ra về nhận thức của học sinh theo hình thức online đối với 100% học sinh Tiểu học, đồng thời tổng hợp báo cáo về Sở trước ngày 25/9/2018. Sở GD&ĐT phối hợp cùng Tổ chức Swim VietNam sẽ huy động nguồn lực tiến đến lựa chọn trang bị bể bơi cho một  số đơn vị thực hiện hiệu quả công tác giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước trong trường học;

- Chỉ đạo tăng cường dạy các kỹ năng Bơi và cứu đuối nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng cơ bản về bơi lội  trong các nhà trường. Cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi thực hiện dạy theo mô hình xã hội hóa, thời lượng chương trình môn Bơi thực hiện từ 10 - 12 tiết trong nội dung tự chọn của chương trình Thể dục chính khóa. Các đơn vị trường học chưa có điều kiện về cơ sở vật chất cần có kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng cơ bản về bơi  và cứu đuối;

            - Yêu cầu các đơn vị trường học tổ chức kiểm tra Tiêu chuẩn rèn luyện thân thể vào cuối năm học cho học sinh theo hướng dẫn tại Quyết định số 53/2008/QĐ–BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành, quy định về đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên và báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2019 (báo cáo trực tiếp về Sở GD&ĐT qua phòng GDTrH) và đồng thời gửi qua hộp thư: lengocthanhdh@gmail.com  Điện thoại: 0914096602.

            - Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào TDTT nhằm góp phần nâng cao chất lượng GDTC và thành tích thi đấu thể thao, phát triển hài hòa về thể chất, sức khỏe, bồi dưỡng năng lực và kỹ năng vận động của học sinh, cán bộ giáo viên;

            - Tăng cường công tác tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Thể dục nhằm năng cao năng lực trong đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt các đơn vị tiếp tục triển khai tập huấn cho giáo viên Thể dục, giáo viên Tổng phụ trách Đội các kỹ năng cơ bản về bơi và cứu đuối nhằm triển khai chương trình dạy bơi và cứu đuối trong tất cả các đơn vị tường học;

           - Hướng dẫn học sinh ôn, luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định, duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học. Tăng cường tập luyện bài Võ cổ truyền trong các hoạt động ngoại khóa;

           - Tổ chức tập Thể dục giữa giờ vào sau tiết 2 buổi sáng và sau tiết 3 buổi chiều hàng ngày (khuyến khích các đơn vị sử dụng băng nhạc trong các buổi tập thể dục giữa giờ);

            - Tổ chức HKPĐ cấp cơ sở: Tối thiểu từ 3 - 4 môn, căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức các môn thể thao phù hợp;

            - Duy trì và tăng cường phát triển các loại hình Câu lạc bộ thể thao tại các nhà trường và cơ sở giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại cơ sở và tỉnh;

            - Xây dựng cơ chế, từng bước đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, luyện tập thể dục thể thao của học sinh, cán bộ, giáo viên; đặc biệt chú trọng phát triển các môn thể thao, trò chơi dân tộc;

            - Các giải thể thao cấp tỉnh trong năm học 2018 – 2019:

+ Giải Bóng đá Tiểu học: Sở GD&ĐT phối hợp với Sở VH,TT&DL, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tổ chức Giải Bóng đá U11 nam Tiểu học Cúp QRTV lần thứ V – 2019, dự kiến vào tháng 3/2019;

+ Sở GD&ĐT phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức Giải Bơi học sinh phổ thông năm học 2018 - 2019, dự kiến tháng 3/2019;

+ Sở GD&ĐT phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức giải Cờ vua học sinh phổ thông năm học 2018 – 2019, dự kiến tháng 4/2019;

+ Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức Giải Cầu lông “Người giáo viên nhân dân”, dự kiến tháng 12/2018.

- Ngành tham gia các hoạt động thể thao cấp quốc gia: Căn cứ vào điều kiện phong trào TDTT của các đơn vị, Sở GD&ĐT sẽ chọn các học sinh và cán bộ giáo viên có năng lực tham gia các giải thi đấu thể thao do tỉnh và Bộ GD&ĐT tổ chức.

2.5. Hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp

Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa; củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan học tập tại các di sản văn hóa, các cơ sở sản xuất nếu có điều kiện.

Tiếp tục thực hiện chương trình ngoại khóa Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo, lồng ghép tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, phòng tránh tai nạn bom mìn.

3. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

3.1.Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

3.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Chủ động triển khai công tác NCKH trong giáo viên, học sinh ngay từ đầu năm học. Tổ chức có hiệu quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành của học sinh.

Thực hiện tốt việc phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao và các sân chơi trí tuệ, trên cơ sở tự nguyện của học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học sinh tham gia.

3.3. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Các đơn vị và giáo viên tổ chức kiểm tra, đánh giá theo định hướng đổi mới. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ.

Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Sở sẽ ra đề kiểm tra cuối học kì, cuối năm chung cho khối 9 và khối 12, (sẽ có công văn hướng dẫn riêng).

4. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”; tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong các môn học.

4.1. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn cấp trường

Tăng cường tổ chức chuyên đề cấp trường đối với các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX theo hướng đổi mới dạy học theo chủ đề và tích hợp liên môn.Mỗi tổ chuyên môn tổ chức 2 chuyên đề/năm học.

Thực hiện tốt quy định dự giờ, cần phải chú ý phân tích giờ dạy theo các tiêu chí tại hướng dẫn số 232/SGDĐT-GDTrH ngày 12/2/2015, để trao đổi, rút kinh nghiệm, không xếp loại giờ dạy, không dùng kết quả để xếp loại đánh giá giáo viên.

Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề.

Tổ chuyên môn phải duy trì họp 2 lần/tháng theo qui định của Điều lệ nhà trường. Ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh cần tập trung nhiều thời gian cho việc trao đổi kinh nghiệm dạy học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG.

4.2 Tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cấp cụm

Nhằm tăng cường giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm công tác chuyên môn, Sở GD&ĐT sẽ chọn “ Ngày bộ môn” giao cho các trường THPT phối hợp với thành viên Hội đồng bộ cấp tỉnh được phân phụ trách cụm tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo cụm, các trường THPT có trách nhiệm không phân thời khóa biểu vào ngày sinh hoạt chuyên môn của giáo viên bộ môn tham sinh hoạt “Ngày bộ môn” (Kế hoạch này sẽ được thể hiện cụ thể tại Kế hoạch hoạt động của Hội đồng bộ môn năm học 2018-2019)

- Các phòng GD&DT chủ động xây dựng Kế hoạch chuyên đề của đơn vị.

5. Tăng cường xây dựng điều kiện dạy học

5.1. Kế hoạch sử dụng TBDH, xây dựng và khai thác hiệu quả phòng học bộ môn.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú.

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; Thực hiện tốt công tác thực hành, thí nghiệm theo quy định. Tăng cường việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, mô hình, các thí nghiệm ảo… Quản lý các vật tư, thiết bị thực hành thí nghiệm, quản lý hóa chất thí nghiệm đúng quy định và đảm bảo an toàn.

5.2. Công tác thư viện

- Phát huy nguồn lực thông tin tư liệu hiện có, mở rộng các dịch vụ mới trong thư viện. Thư viện nhà trường cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo, triển khai các mô hình phục vụ đọc sách hiệu quả, phù hợp chủ trương xây dựng thư viện là nơi học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác luân chuyển, trao đổi sách giữa các thư viện, khuyến khích phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh vận động, quyên góp sách từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trao tặng cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, xây dựng và hình thành thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc sách cho học sinh. Các đơn vị có điều kiện thuận lợi chủ động xây dựng “Thư viện xanh”, “Thư viện điện tử”; hỗ trợ chia sẻ sách, tài liệu dạy học, … cho các đơn vị còn khó khăn. Các cơ sở giáo dục trung học xây dụng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dụng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.

6. Công tác an ninh trường học

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học giai đoạn mới. Thực hiên tốt quy chế phối hợp số 2986/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 20/10/2016 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG và đảm bảo trật tự, ATXH, đẩu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

II. Các hoạt động khác

1. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Các đơn vị cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở để có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện Kế hoạch 3538/KH-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Quảng Trị (Sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể).

Tiếp tục tổ chức kiểm tra công nhận mới, kiểm tra công nhận lại và kiểm tra định kỳ đối với các trường theo quy định. Các đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia có trách nhiệm phát huy, duy trì, củng cố và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục và có kế hoạch phát triển thành trường chất lượng cao.  

Sở giao trách nhiệm cho  các trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Cửa Tùng, Hướng Hóa, Triệu Phong triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2018-2019.

Các phòng GD&ĐT lựa chọn và tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia của dơn vị.

2. Công tác phát triển trường THPT chuyên

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục thực hiện  nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2020

Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục trong trường theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, đảm bảo học sinh chuyên được giáo dục toàn diện, giỏi tin học và ngoại ngữ, chuyên sâu một môn học hoặc một lĩnh vực; Tích cực và có giải pháp hiệu quả để bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; tạo nguồn để bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước.

Xây dựng các diễn đàn trên internet để giáo viên và học sinh trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học tập; tổ chức các hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục có đào tạo học sinh năng khiếu trên toàn quốc.

Đi đầu trong công tác hoạt động chuyên môn, các tổ bộ môn, lựa chọn các nội dung, xây dựng kế hoạch dạy học theo chuyên đề, tham gia tích cực Hội thi KHKT do Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy trong giai đoạn tới; xây dựng kế hoạch để sớm đưa việc dạy học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin bằng tiếng Anh.

Phối hợp với Trung tâm Cambridge Huế tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh chuyên Anh và các đối tượng học sinh khác nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh và tham gia dự thi đạt chuẩn theo khung ngoại ngữ châu Âu.

3. Công tác phổ cập giáo dục

Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD TH và PCGD THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và XMC cho người lớn.

Căn cứ vào chức năng của các cơ sở giáo dục để làm tốt công tác phổ cập giáo dục theo sự phân công của ban chỉ đạo các cấp.

Các phòng Giáo dục và Đào tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; chỉ đạo các trường làm tốt hơn nữa công tác huy động các đối tượng trong độ tuổi PCGD đến lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh đến lớp. Thực hiện quản lý PCGD theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC.

Các trường THCS, THPT phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

4. Công tác dạy thêm, học thêm 

Tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên các văn bản hướng dẫn của cấp trên: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

Trường tổ chức dạy thêm, học thêm phải xây dựng kế hoạch, làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền cấp phép, giáo viên dạy thêm phải có điều kiện theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm và học thêm của các cấp quản lý. Đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra của lãnh đạo các cơ sở trường học đối với giáo viên thuộc thẩm quyền trường quản lý.

Có các biện pháp triệt để chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm học thêm, nghiêm cấm việc bắt ép học sinh đi học thêm để thu tiền, dạy trước chương trình.

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

Tổ chức tốt việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và các lĩnh vực khác sau khi được tiếp thu tại các đợt tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng và tự  bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý qua trang "Trường học kết nối” mang lại hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020”. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh có kế hoạch tự bồi dưỡng hoặc sẽ được bố trí bồi dưỡng để đạt chuẩn trong thời gian tới.

2. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

Ban giám hiệu phải có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn về dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực; Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo các quy định hiện hành và theo Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà trường. Các nhà trường không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GDĐT ban hành và hướng dẫn; thực hiện Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, ...; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí… khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định của Thông tư 28/TT-BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/10/2009. Lãnh đạo các trường có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ hồ sơ quản lý và cập nhật thường xuyên. Đề cao và phát huy vai trò của lãnh đạo tổ, nhóm chuyên môn.

IV. Tổ chức các cuộc thi

1. Các cuộc thi do Bộ tổ chức

 Tham gia tốt các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12; thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học; Thi thiết kế bài giảng e-Learning…

2. Các cuộc thi do Sở tổ chức

- Đối với học sinh

Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 (tháng 3/2019)

Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 (tháng 10/2018)

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia (tháng 10/2018)

Thi hùng biện tiếng Anh” THCS, THPT (tháng 2/2019)

Thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học (tháng 1/2019)

- Đối với giáo viên

Khảo sát năng lực giáo viên

Thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông (tháng 11/2018)

Thi giáo viên dạy giỏi THCS (tháng 01/2019)

Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi THPT (3/2019)

Các cuộc thi qua mạng Intelnet sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện của học sinh, theo thể lệ của từng cuộc thi. Không tổ chức chọn đội tuyển, không lấy kết quả để đánh giá, xếp loại học sinh.

Các đơn vị chủ động tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, Chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, công bằng tạo được phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Căn cứ vào thực tế của đơn vị và hướng dẫn của Sở các đơn vị tổ chức theo hướng gọn nhẹ, thực chất.

V. Công tác kiểm tra và thi đua, khen thưởng

 Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; khuyến khích các trường có nhiều mô hình đổi mới; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ GDTrH.

 Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra vào các nội dung:

Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu quả công tác đào tạo và nâng cao tỉ lệ học sinh khá, giỏi về học tập; giảm số học sinh lưu ban, bỏ học; công tác tư vấn học đường, công tác phụ đạo học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và KHGD, đổi mới đồng bộ PPDH và KTĐG, quy chế chuyên môn, chất lượng các hoạt động của tổ chuyên môn.

Công tác PCGD bậc trung học; theo kế hoạch, có chất lượng công tác điều tra, cập nhật trên phần mềm PCGD.

Thực hiện Quy định về Dạy thêm, học thêm: công tác phổ biến các quy định về dạy thêm học thêm của các cơ sở giáo dục; việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm của giáo viên.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các đơn vị chưa có trường đạt chuẩn quốc gia; việc duy trì và nâng cao chất lượng của các trường đạt chuẩn quốc gia đã được công nhận; việc kiểm tra công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia…

 Việc mua sắm, quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị và đồ dùng dạy học theo quy định.

Công tác thi đua các đơn vị dựa vào Quyết định số 941/QĐ-SGDDT ngày 13/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc quy định đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học.

VI. Chế độ báo cáo

Các đơn vị thực hiện báo cáo đúng thời gian và biểu mẫu thống kê theo quy định của phòng GDTrH được gửi qua Google drive từ địa chỉ email: trunghocsgd@quangtri.edu.vn.

VII. Tổ chức thực hiện

- Phòng Giáo dục trung học chịu trách nhiệm chính phối hợp với các phòng ban của của Sở để tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ Giáo dục trung học của các đơn vị.

- Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trường trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX  căn cứ hướng dẫn  này chủ động, linh hoạt  xây dựng kế hoạch của đơn vị, để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTrH;                                  

- Giám đốc, các PGĐ;                      

- Các phòng ban Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.

 KT. GIÁM ĐỐC

              PHÓ GIÁM ĐỐC            

 

 

 

 

 

 

              Hoàng Xuân Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


Các tin khác:
 • Các biểu mẫu đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2018 - 25/11/2018
 • Mẫu kê chương trình dạy thêm - 11/09/2018
 • Mẫu Kế hoạch Tuần của các Tổ chuyên môn - 02/09/2018
 • Tổng hợp tiến độ công việc đầu năm của các TCM - 13/08/2018
 • Dự thảo Nhiệm vụ ngành học GDTrH năm học 2018-2019 - 09/08/2018
 • Dự thảo Chương trình - SGK mới - 23/02/2018
 • Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Khóa XII - 25/01/2018
 • Tài liệu tham khảo/Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW5 khóa XII - 01/09/2017
 • Kế hoạch HĐBM năm 2017-2018 - 23/08/2017
 • Tài liệu tập huấn hè 2017 - 08/08/2017
 • CV 1307/HD-SGDĐT-Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 - 06/05/2017
 • Mẫu viết Báo cáo thành tích cá nhân và tập thể quy định tại Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 - 28/04/2016
 • Công văn 1591/SGDĐT-VP-Ngày 15/10/2014 về Hướng dẫn công tác NCKH-SKKN - 06/10/2016
 • Lịch thi học kỳ II - Năm học 2015-2016 - 22/04/2016
 • Đề cương ôn tập học kỳ II - Môn Toán - Lớp 10 & 11 năm học 2015-2016 - 19/04/2016
 • Đề cương ôn tập học kỳ II - Ngữ văn - Lớp 10 & 11 năm học 2015-2016 - 18/04/2016
 • Đề cương ôn tập học kỳ II - Môn Anh văn - Lớp 10 & 11 năm học 2015-2016 - 18/04/2016
 • Phân công chuyên môn HKII-Năm học 2015-2016 - 16/01/2016
 • Công văn số 402 V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia - 26/03/2015
 • Quy chế thi THPT Quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2015 - 18/03/2015
 • CV Số 180 - Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật Dân sự trong ngành giáo dục - 05/02/2015
 • Công văn 136, 137, 138 của Phòng pháp chế - 23/01/2015
 • Văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại hồ sơ giáo viên bậc trung học - 08/10/2014
 • Thông tư 09-2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp - 31/03/2014
 • Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy - 29/05/2012
 • Thông tư 58 - Quy chế đánh giá xếp loại học sinh - 05/06/2012
 • Tìm kiếm

  Tuyển sinh lớp 10

  Kế hoạch tuần

  Tiện ích

  Học sinh tiêu biểu

  Họ tên: Ngô Đức Linh

  Thông tin: Lớp 12B5 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải Nhì HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012; Giải Nhì HSG Tỉnh môn Toán 12 năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Nhi

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đoàn Thị Lan

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đinh Hoàng Dũng

  Thông tin: 11A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Thủ khoa Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên Tỉnh Quảng Trị 2012

  Họ tên: Nguyễn Chơn Quang

  Thông tin: A1-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Giải toán trên MTCT Tỉnh 2012; Giải 3 HSG Toán 12 Tỉnh 2012;

  Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

  Thông tin: A1-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Nguyễn Đức Minh

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải 2 HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Lê Văn Toàn

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học Trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Trịnh Công Lý

  Thông tin: B4-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Mai Chiếm Phước

  Thông tin: B7-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 12 Tỉnh

  Ủng hộ nhà trường

  Họ tên: Ông Đoàn Luyến

  Thông tin: GĐ Công ty TNHH Đoàn Luyến

  Đóng góp: Tặng thưởng 5 HS đạt giải HSG Giải toán trên MTCT 2011-2012 2.500.000

  Họ tên: Ông Lê Văn Thành (cựu học sinh)

  Thông tin: Giám đốc Công ty Ánh Dương - TP HCM

  Đóng góp: Tặng 2.000.000 VNĐ cho Câu lạc bộ Toán.

  Họ tên: Ông Hồ Sỹ Quảng

  Thông tin: Ngân hàng AGRIBANK Cam Lộ - Quảng Trị

  Đóng góp: Tặng 500.000 VNĐ cho học sinh nghèo vượt khó Lớp 10A1

  Đại học Duy Tân

  Thống kê truy cập

  Bản quyền thuộc Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị.
  Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Khuyên.
  Thường trực: Đặng Hoàng Quý
  Địa chỉ: 87 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị, ĐT: (0233) 3854 800, Fax: (0233) 3859 728
  Thiết kế bởi Trung tâm PT CNTT - VNPT Quảng Trị. ĐT 0233. 3556911.