Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Lê Lợi 1998-2018 - Chúc quý thầy cô cùng các em học sinh một năm học mới vui, khỏe và thành công!

Bài hát truyền thống

Thư viện hình ảnh

Liên kết nhanh

Trang nhất » CHUYÊN MÔN » Kết quả thi đua

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2011-2012
Ngày tạo: 28/05/2012   Lượt xem: 5984

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2011–2012

KHỐI SÁNG

STT

LỚP

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

CẢ NĂM

ĐIỂM

VỊ THỨ

ĐIỂM

VỊ THỨ

ĐIỂM

VỊ THỨ

1

12A1

1539

5

1595

1

3257

1

2

12A2

1482

9

1386

14

2921

13

3

12B1

1464

10

1532

5

3079

7

4

12B2

1430

14

1441

12

2924

12

5

12B3

1442

13

1334

15

2842

16

6

12B4

1490

7

1552

6

3111

6

7

12B5

1449

12

1448

9

3002

9

8

12B6

1311

18

1191

17

2581

17

9

12B7

1540

3

1555

2

3195

3

10

12B8

1540

3

1544

4

3179

4

11

12B9

1543

2

1460

8

3121

5

12

12B10

1423

15

1448

9

2946

11

13

11A1

1544

1

1549

3

3218

2

14

11A2

1490

7

1413

13

2987

10

15

11B1

1500

6

1330

16

2910

14

16

11B2

1315

17

1162

18

2530

18

17

11B3

1365

16

1445

11

2897

15

18

11B4

1454

11

1512

7

3036

8

 

 

 

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2011–2012

KHỐI CHIỂU

STT

LỚP

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

CẢ NĂM

ĐIỂM

VỊ THỨ

ĐIỂM

VỊ THỨ

ĐIỂM

VỊ THỨ

1

10A1

1393

8

1552

2

3040

4

2

10A2

1517

1

1523

4

3125

2

3

10A3

1303

13

1434

10

2854

10

4

10A4

1512

2

1582

1

3188

1

5

10B1

1440

6

1497

6

3015

6

6

10B2

1451

4

1501

5

3034

5

7

10B3

1260

16

1278

16

2602

16

8

10B4

1312

12

1443

8

2850

11

9

10B5

1316

11

1337

14

2729

14

10

10B6

1356

10

1225

17

2689

15

11

10B7

1285

15

1466

7

2831

12

12

10B8

1146

18

1052

18

2247

18

13

11B5

1202

17

1295

15

2552

17

14

11B6

1300

14

1394

13

2743

13

15

11B7

1457

3

1427

11

2967

7

16

11B8

1387

9

1422

12

2878

8

17

11B9

1414

7

1438

9

2875

9

18

11B10

1444

5

1552

2

3088

3

 


Các tin khác:
 • Kết quả Thi đua Tuần 22 - Năm học 2018-2019 - 26/01/2019
 • Kết quả Thi đua Tuần 21 - Năm học 2018-2019 - 18/01/2019
 • Kết quả Thi đua Tuần 20 năm học 2018-2019 - 13/01/2019
 • Kết quả Thi đua Tuần 16 - Năm học 2018-2019 - 15/12/2018
 • Kết quả Thi đua Tuần 15 - Năm học 2018-2019 - 11/12/2018
 • Kết quả thi đua Tuần 14 - Năm học 2018-2019 - 03/12/2018
 • Kết quả thi đua Tuần 12&13 năm học 2018-2019 - 24/11/2018
 • Kết quả thi đua Tuần 10 - Năm học 2018-2019 - 04/11/2018
 • Kết quả thi đua Tuần 9 - Năm học 2018-2019 - 29/10/2018
 • Kết quả Thi đua tuần 8 - Năm học 2018-2019 - 20/10/2018
 • Kết quả Thi đua Tuần 7 - Năm học 2018-2019 - 20/10/2018
 • Kết quar Thi đua tuần 6 - Năm học 2018-2019 - 20/10/2018
 • Kết quả Thi đua tuần 4 năm học 2018-2019 - 20/10/2018
 • Kết quả Thi đua Tuần 1-2-3 - 20/10/2018
 • Kết quả Thi đua Tuần 33 - Năm học 2017-2018 - 20/04/2018
 • Kết quả Thi đua Tuần 31 - Năm học 2017-2018 - 06/04/2018
 • Kết quả Thi đua Tuần 30 - Năm học 2017-2018 - 06/04/2018
 • Kết quả thi đua Tuần 29 - Năm học 2017-2018 - 19/03/2018
 • Kết quả thi đua Tuần 24-27 - 09/03/2018
 • Kết quả thi đua Tuần 23 - Năm học 2017-2018 - 12/02/2018
 • Kết quả thi đua tuần 22 - Năm học 2017-2018 - 30/01/2018
 • Kết quả Thi đua - Tuần 21 - Năm học 2017-2018 - 24/01/2018
 • Kết quả Thi đua Tuần 17 - Năm học 2017-2018 - 26/12/2017
 • Kết quả Thi đua Tuần 16 - Năm học 2017 - 2018 - 16/12/2017
 • Kết quả Thi đua - Tuần 15 - Năm học 2017-2018 - 11/12/2017
 • Kết quả Thi đua Tuần 14 - Năm học 2017-2018 - 02/12/2017
 • Kết quả Thi đua Tuần 13 - Năm học 2017-2018 - 27/11/2017
 • Kết quả Thi đua Tuần 12 - Năm học 2017-2018 - 27/11/2017
 • Kết quả Thi đua Tuần 11 - Năm học 2017-2018 - 27/11/2017
 • Kết quả Thi đua - Tuần 10 - Năm học 2017-2018 - 07/11/2017
 • Kết quả thi đua Tuần 8 - Năm học 2017-2018 - 24/10/2017
 • Tổng hợp thi đua Tuần 6 - Năm học 2017-2018 - 06/10/2017
 • Tổng hợp thi đua Tuần 5 - Năm học 2017-2018 - 06/10/2017
 • Tổng hợp thi đua Tuần 4 - Năm học 2017-2018 - 06/10/2017
 • Tổng hợp thi đua Tuần 1-2-3 - Năm học 2017-2018 - 06/10/2017
 • Kết quả Thi đua Tuần 19 & 20 năm học 2016-2017 - 14/01/2017
 • Tổng hợp Thi đua HKI - Năm học 2016-2017 - 04/01/2017
 • Kết quả thi đua Tuần 17 - Năm học 2016-2017 - 29/12/2016
 • Kết quả thi đua Tuần 16- Năm học 2016-2017 - 19/12/2016
 • Kết quả thi đua tuần 15 - Năm học 2016-2017 - 13/12/2016
 • Kết quả thi đua tuần 14 - Năm 2016-2017 - 05/12/2016
 • Kết quả thi đua Tuần 13 - Năm học 2016-2017 - 05/12/2016
 • Kết quả Thi đua tuần 12 - Năm học 2016 - 25/11/2016
 • Kết quả thi đua tuần 11 - Năm học 2016-2017 - 25/11/2016
 • Kết qua Thi đua Tuần 10 - Năm học 2016-2017 - 05/11/2016
 • Kết quả Thi đua tuần 9 - Năm học 2016-2017 - 31/10/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 8 - Năm học 2016-2017 - 24/10/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 6 - Năm hcoj 2016-2017 - 10/10/2016
 • Kết quả thi đua Tuần 5 - Năm học 2016-2017 - 03/10/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 4 - Năm học 2016-2017 - 24/09/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 1-3 năm 2016-2017 - 17/09/2016
 • Tổng hợp Thi đua HKII - Năm học 2015-2016 - 08/05/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 36+37 - Năm học 2015-2016 - 08/05/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 35 - Năm học 2015-2016 - 22/04/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 34 - Năm học 2015-2016 - 18/04/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 33 - Năm học 2015-2016 - 10/04/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 32 - Năm học 2015-2016 - 05/04/2016
 • Kết quả thi đua Tuần 30 - Năm học 2015-2017 - 23/03/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 27 - Năm học 2015-2016 - 26/02/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 24+26 - Năm học 2015-2016 - 20/02/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 23 - Năm học 2015-2016 - 01/02/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 22-Năm học 2015-2016 - 25/01/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 21-Năm học 2015-2016 - 25/01/2016
 • Tổng hợp thi đua HKI-Năm học 2015-2016 - 16/01/2016
 • Kết quả Thi đua Tuần 17-Năm học 2015-2016 - 21/12/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 16-Năm học 2015-2016 - 12/12/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 15-Năm học 2015-2016 - 06/12/2015
 • Kết quả Thi đua Tuần 14-Năm học 2015-2016 - 30/11/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 13-Năm học 2015-2016 - 23/11/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 12-Năm học 2015-2016 - 14/11/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 11-Năm học 2015-2016 - 09/11/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 10-Năm học 2015-2016 - 09/11/2015
 • Kết quả Thi đua tuần 9 - Năm học 2015-2016 - 24/10/2015
 • Kết quả Thi đua Tuần 8 - Năm học 2015-2016 - 19/10/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 7 - Năm học 2015-2016 - 14/10/2015
 • Kết quả Thi đua Tuần 6-Năm học 2015-2016 - 04/10/2015
 • Kết quả thi đua Tuần 5- Năm học 2015-2016 - 26/09/2015
 • Kết quả thi đua tuần 07 (từ ngày 03/10 - 09/10/2014) - 12/10/2014
 • Kết quả thi đua tuần 06 (từ ngày 26/9 - 02/10/2014) - 03/10/2014
 • Kết quả thi đua tuần 05 (từ ngày 19/9 - 25/9/2014) - 03/10/2014
 • Kết quả thi đua tuần 04 (từ ngày 12/9 - 18/9/2014) - 03/10/2014
 • Kết quả thi đua tuần 01 - 03 Năm học 2014 - 2015 - 03/10/2014
 • Tổng hợp kết quả thi đua tuần 24 và 25 (từ ngày 07/02 đến ngày 13/02/2014) - 14/02/2014
 • Kết quả thi đua Tuần 10(18/10 - 24/10/2013) - 25/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 09(11/10 - 17/10/2013) - 25/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 08(04/10 - 10/10/2013) - 11/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 07(27/9 - 03/10/2013) - 05/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 06(20/9 - 26/9/2013) - 05/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 05(13/9 - 19/9/2013) - 05/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 04(06/9 - 12/9/2013) - 05/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 02+03(23/8 - 05/9/2013) - 05/10/2013
 • Kết quả thi đua Tuần 01(19/8 - 22/8/2013) - 05/10/2013
 • Kết quả thi đua tuần 24 (Từ 25/01 đến 31/01/2013) - 02/02/2013
 • Kết quả thi đua tuần 17 (từ 07/11 đến 06/12/2012) - 18/12/2012
 • Kết quả thi đua tuần 16 (từ 30/11 đến 06/12/2012) - 18/12/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 15 (từ 26/11/2012 đến 2/12/2012) - 05/12/2012
 • Kết quả thi đua tuần 14 (từ 16/11 đến 22/11/2012) - 24/11/2012
 • Kết quả thi đua tuần 13 từ 09.11-14.2012 - 22/11/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 9 (từ 12/10/2012 đến 18/10/2012) - 20/10/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 8 (từ 05/10/2012 đến 11/10/2012) - 13/10/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 7 (từ 289 đến 04/10/2012) - 05/10/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 6 (từ 21/9 đến 27/9/2012) - 01/10/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 5 (từ 14/9 đến 20/9/2012) - 25/09/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 4 (từ 7/9 đến 13/9/2012) - 25/09/2012
 • Tổng hợp thi đua tuần 1+2+3 (từ 20/8 đến 06/9/2012) - 08/09/2012
 • Kết quả thi đua và danh sách học sinh học lại GDQP - 19/08/2012
 • KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2011-2012 - 28/05/2012
 • Tìm kiếm

  Tuyển sinh lớp 10

  Kế hoạch tuần

  Tiện ích

  Học sinh tiêu biểu

  Họ tên: Ngô Đức Linh

  Thông tin: Lớp 12B5 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải Nhì HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012; Giải Nhì HSG Tỉnh môn Toán 12 năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Nhi

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đoàn Thị Lan

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đinh Hoàng Dũng

  Thông tin: 11A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Thủ khoa Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên Tỉnh Quảng Trị 2012

  Họ tên: Nguyễn Chơn Quang

  Thông tin: A1-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Giải toán trên MTCT Tỉnh 2012; Giải 3 HSG Toán 12 Tỉnh 2012;

  Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

  Thông tin: A1-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Nguyễn Đức Minh

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải 2 HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Lê Văn Toàn

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học Trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Trịnh Công Lý

  Thông tin: B4-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Mai Chiếm Phước

  Thông tin: B7-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 12 Tỉnh

  Ủng hộ nhà trường

  Họ tên: Ông Đoàn Luyến

  Thông tin: GĐ Công ty TNHH Đoàn Luyến

  Đóng góp: Tặng thưởng 5 HS đạt giải HSG Giải toán trên MTCT 2011-2012 2.500.000

  Họ tên: Ông Lê Văn Thành (cựu học sinh)

  Thông tin: Giám đốc Công ty Ánh Dương - TP HCM

  Đóng góp: Tặng 2.000.000 VNĐ cho Câu lạc bộ Toán.

  Họ tên: Ông Hồ Sỹ Quảng

  Thông tin: Ngân hàng AGRIBANK Cam Lộ - Quảng Trị

  Đóng góp: Tặng 500.000 VNĐ cho học sinh nghèo vượt khó Lớp 10A1

  Đại học Duy Tân

  Thống kê truy cập

  Bản quyền thuộc Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị.
  Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Khuyên.
  Thường trực: Đặng Hoàng Quý
  Địa chỉ: 87 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị, ĐT: (0233) 3854 800, Fax: (0233) 3859 728
  Thiết kế bởi Trung tâm PT CNTT - VNPT Quảng Trị. ĐT 0233. 3556911.