Chào mừng năm học 2017-2018 - Chúc quý thầy cô cùng các em học sinh một năm học mới vui, khỏe và thành công!

Bài hát truyền thống

Thư viện hình ảnh

Liên kết nhanh

Trang nhất » + THÔNG BÁO

Đề cương ôn tập HKI-Sinh học 10-11-12-Năm 2016-2017
Ngày tạo: 16/12/2016   Lượt xem: 384

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I KHỐI 10

MÔN : SINH

I.              Bài tập ADN, ARN:

1.     Tính khối lượng, chiều dài, tổng số nucleotit, tổng số liên kết hidro của ADN, ARN.

2.     Tính số lượng, % mỗi loại nucleotit trên ADN.

II.             Tế bào nhân sơ:

1.     Đặc điểm chung.

2.     Kể tên các thành phần cấu tạo.

3.     Vùng nhân.

4.     Vì sao gọi là tê bào nhân sơ?

III.            Tế bào nhân thực:

1.     Đặc điểm chung.

2.     Chức năng các bào quan.

3.     So sánh TB nhân thực với TB nhân sơ.

IV.           Vận chuyển các chất qua MSC:

So sánh các kiểu vận chuyển các chất qua MSC.

V.            Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

1.     Khái niệm năng lượng.

2.     ATP: cấu trúc vai vai trò.

VI.           Giải thích một số vấn để liên quan.

Khối  10 nâng cao ôn thêm:

VII.          Phần lý thuyết & bài tập của NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN.

VIII.         Enzim:

1.     Cấu trúc, cơ chế tác động.

2.     Các yếu tố ảnh hưởng.

3.     Vai trò.

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI -KHỐI 11

 

Bài : Trao đổi nước ở thực vật

1.Đặc điểm cua bộ rễ liên quan đến hấp thụ nước

2.Cơ chế hấp thụ nước ở rễ. Tại sao cây trên cạn ngập úng lâu ngày sẽ bị chết

3. Cơ chế đảm bảo sự vẩn chuyển nước ở thân.

Bài : Trao đổi nước ở thực vật

1.Thoát hơi nước ở lá

     2. Vai trò của thoát hơi nước

Bài : Trao đổi khoáng và ni tơ ở thực vật

1.     Sự hấp thụ các ion khoáng.

2.     Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bài : Trao đổi khoáng và  nitơ ở thực vật

1.Nguồn cung cấp ni tơ cho cây

2.Quá trình chuyển hóa ni tơ trong cây và cố định ni tơ

Bài : Quang hợp ở thực vật

1.Vai trò của quang hợp

2.Bộ máy  quang hợp. Tại sao lá cây có màu xanh

Bài : Quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM

Bài : Hô hấp ở thực vật

1.Cơ chế hô hấp

2.Hô hấp sáng

Bài : Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

1.Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản

2. Tại sao trong bảo quản nông sản phải đưa hô hấp về mức tối thiểu

Bài : Tiêu hoa ở động vật

1.Tiêu hóa là gì?

2.Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, động vật có túi  tiêu hóa

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI –KHỐI 12

Chương I - Cơ chế di truyền và biến dị

Chủ đề 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.

         - Học các đặc điểm của mã di truyền

         - Cơ chế (nguyên tắc) và kết quả của quá trình tái bản ADN.

Chủ đề 2: Đột biến gen

         - Khái niệm thế nào là đột biến điểm

         - Các dạng đột biến điểm (chú ý đến sự biến động cấu trúc và sự thay đổi trong sản phẩm của gen đột biến ở mỗi dạng đột biến)

         - Hậu quả của đột biến

Chủ đề 3: NST và đột biến cấu trúc NST

         - Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của NST

         - Nêu được đặc điểm và ý nghĩa của từng dạng đột biến cấu trúc NST

Chủ đề 4: Đột biến số lượng NST:

         - Khái niệm và các dạng đột biến số lượng NST phổ biến

         - Biết cách tính được số lượng NST của các dạng đột biến

Chương II - Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Chủ đề 5: Quy luật phân li của Menđen

         - Thí nghiệm và lí luận của Menđen

         - Cơ sở tế bào học

         - Lập được sơ đồ lai tóm tắt từ kiểu gen của bố mẹ cho sẵn

Chủ đề 6: Quy luật phân li độc lập của Menđen

         - Nội dung cơ bản của hiện tượng phân li độc lập

         - Cơ sở tế bào học của quy luật và biết lập sơ đồ lai tóm tắt của hiện tượng di truyền

         - Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li độc lập

         - Nắm công thức tổng quát

Chủ đề 7:  Liên kết gen và hoán vị gen

         - Nắm được thí nghiệm lai thuận nghịch của Moorgan (Đặc biệt là kết quả lai của lai thuận và nghịch)

         - Cơ sở tế bào học và nội dung cơ bản của quy luật liên kết và hoán vị

* Chương III. Di truyền học quần thể

Chủ đề 8: Cấu trúc di truyền của quần thể

         - Tần số tương đối của các alen và các kiểu gen (khái niệm và cách tính)

         - Nêu được sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ

Chủ đề 9: Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối và định luật Hacđi – Vanbec

         - Nêu được đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối

         - Nêu định luật và điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec

         - Làm được một số bài tập về cấu trúc di truyền theo Hacđi – Vanbec

* Chương IV. Ứng dụng di truyền học

Chủ đề 10: Tạo giống bằng công nghệ gen

         - Quy trình tạo ADN tái tổ hợp

         - Nêu được một số thành tựu của ứng dụng CN gen

 

 

 

 


Các tin khác:
 • Đề cương ôn tập HKI các môn - Năm 2017-2018 - 18/12/2017
 • Lịch trực của Ban Giám Hiệu - 16/12/2017
 • Thông báo về việc kê khai bằng cấp/chứng chỉ - 05/12/2017
 • Đề cương ôn tập HKI-Toán 10-11-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Vật lý 10-11-12-Năm 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Anh văn 10-11-12-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-GDCD 10-11-12-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Sinh học 10-11-12-Năm 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Ngữ văn 10-11-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Địa lý 10-11-12-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Hoa học 10-11-12 năm2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Lịch sử 10-11-12 năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Thể-GDQP năm 2016-2017 - 16/12/2016
 • Lịch thi HKI-Năm học 2016-2017 - 13/12/2016
 • Góp ý Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia 2017 - 05/12/2016
 • Thông báo danh sách GV dự thi Khảo sát NL năm 2016 - 07/10/2016
 • Kế hoạch thi HSG Máy tính cầm tay 2016-2017 - 17/09/2016
 • Lịch thi Khảo sát GV 2016-2017 - 17/09/2016
 • Lưu ý lịch làm thi THPT Quốc gia 2016 - 24/06/2016
 • Danh sách CBGV coi thi theo cụm thi của Sở GD&ĐT - 23/06/2016
 • Cập nhật Thông tin & Danh sách CBGV coi thi THPT Quốc gia 2016 - 18/06/2016
 • CV1591/SGDĐT-VP Hướng dẫn NCKH-SKKN - 06/10/2016
 • Vào Chuyên môn/Văn bản nghiệp vụ để xem Đề cương và Lịch thi học kỳ II - 22/04/2016
 • Thời Khóa biểu mới - Áp dụng từ Tuần 30 (Khối sáng) - Tuần 32 (Khối chiều) - 29/03/2016
 • Hoạt động 26/3/2016 - 23/03/2016
 • Khẩn: Thời hạn nộp sản phẩm Dạy học tích hợp liên môn năm học 2015-2016 - 23/03/2016
 • Số lượng và thành phần dự thi khảo sát năng lực giáo viên 2015-2016 - 14/11/2015
 • Thể lệ cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện-xe máy điện - 14/11/2015
 • Thể lệ cuộc thi Giao thông học đường-2015 - 14/11/2015
 • Tạm dừng thi hành Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về Xử lý kỷ luật đối với CBCC-VC vi phạm chính sách dân số - 04/10/2015
 • Tiêu chí thi đua - Năm học 2015 - 2016 - 14/08/2015
 • Phân công lao động của Khối 10 và Một số lớp chưa hoàn thành lao động - 10/08/2015
 • Tập trung học sinh và toàn thể CBGV nhà trường - 10/08/2015
 • Thông báo về Thẻ dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015 - 20/06/2015
 • Thông báo về việc nhận thẻ dự thi và giấy báo dự thi kỳ thi THPT Quốc Gia Năm 2015 - 09/06/2015
 • Thông báo - 19/08/2014
 • Thông báo Lịch tập trung - 25/07/2014
 • Quy chế thi Tốt nghiệp Năm 2014 - 02/05/2014
 • Đề thi thử Đại học Khối A và đáp án - Môn Lý - Năm 2014 - 22/04/2014
 • Kết quả Thi thử Đại học Khối A, Khối A1 - Năm 2014 - 21/04/2014
 • Đề thi thử Đại học Khối A và đáp án - Môn Hóa - Năm 2014 - 21/04/2014
 • Công văn 1933 v/v Hướng dẫn ôn thi TN THPT 2014 đối với môn Ngữ văn - 18/04/2014
 • Công văn 540 qui định về tổ chức thi học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014 - 07/04/2014
 • Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng coi thi Tiếng anh qua mạng cấp tỉnh - Năm học 2013 - 2014 - 15/03/2014
 • Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng chấm thi HSG VH Lớp 11 THPT - Năm học 2013 - 2014 - 15/03/2014
 • Kết quả thi học sinh giỏi Kỹ thuật - Năm học 2013-2014 - 08/03/2014
 • Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng chấm thi HSG VH Lớp 12 THPT - Năm học 2013 - 2014 - 04/03/2014
 • QĐ thành lập hội đồng và danh sách coi thi HSG 12 THPT - Năm học 2013 - 2014 - 28/02/2014
 • Công văn về tuyển sinh Cao học đợt 1 - Năm 2014 - 20/01/2014
 • VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014 - 11/01/2014
 • Thông báo khẩn ngày 14/10/2013 - 14/10/2013
 • Thông báo khẩn về bão số 10 năm 2013 - 29/09/2013
 • Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học trình độ B - 12/09/2013
 • Quyết định thành lập Hội đồng coi thi chọn đội tuyển HSGVH dự thi quốc gia và Danh sách các giáo viên coi thi - 08/09/2013
 • Tiêu chí thi đua Năm học 2013 - 2014 - 20/08/2013
 • Thời khóa biểu (áp dụng từ ngày 19/8/2013) - Năm học 2013-2014 - 15/08/2013
 • Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT Lê Lợi Năm học: 2013-2014 - 06/06/2013
 • Danh sách giáo viên chấm thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia năm 2012 - 17/09/2012
 • Danh sách giáo viên coi thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia năm 2012 - 13/09/2012
 • Danh sách các Trưởng bộ môn và thành viên HĐBM khối THPT - 10/09/2012
 • Xem sơ đồ phòng học, chăm sóc bồn hoa - 17/08/2012
 • Mời quý Thầy cô gửi bài viết xây dựng website nhà trường - 09/07/2012
 • Tìm kiếm

  Tuyển sinh lớp 10

  Kế hoạch tuần

  Tiện ích

  Học sinh tiêu biểu

  Họ tên: Ngô Đức Linh

  Thông tin: Lớp 12B5 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải Nhì HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012; Giải Nhì HSG Tỉnh môn Toán 12 năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Nhi

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đoàn Thị Lan

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đinh Hoàng Dũng

  Thông tin: 11A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Thủ khoa Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên Tỉnh Quảng Trị 2012

  Họ tên: Nguyễn Chơn Quang

  Thông tin: A1-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Giải toán trên MTCT Tỉnh 2012; Giải 3 HSG Toán 12 Tỉnh 2012;

  Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

  Thông tin: A1-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Nguyễn Đức Minh

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải 2 HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Lê Văn Toàn

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học Trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Trịnh Công Lý

  Thông tin: B4-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Mai Chiếm Phước

  Thông tin: B7-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 12 Tỉnh

  Ủng hộ nhà trường

  Họ tên: Ông Đoàn Luyến

  Thông tin: GĐ Công ty TNHH Đoàn Luyến

  Đóng góp: Tặng thưởng 5 HS đạt giải HSG Giải toán trên MTCT 2011-2012 2.500.000

  Họ tên: Ông Lê Văn Thành (cựu học sinh)

  Thông tin: Giám đốc Công ty Ánh Dương - TP HCM

  Đóng góp: Tặng 2.000.000 VNĐ cho Câu lạc bộ Toán.

  Họ tên: Ông Hồ Sỹ Quảng

  Thông tin: Ngân hàng AGRIBANK Cam Lộ - Quảng Trị

  Đóng góp: Tặng 500.000 VNĐ cho học sinh nghèo vượt khó Lớp 10A1

  Đại học Duy Tân

  Thống kê truy cập

  Bản quyền thuộc Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị.
  Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Khuyên.
  Thường trực: Đặng Hoàng Quý
  Địa chỉ: 87 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị, ĐT: (0233) 3854 800, Fax: (0233) 3859 728
  Thiết kế bởi Trung tâm PT CNTT - VNPT Quảng Trị. ĐT 0233. 3556911.