Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Lê Lợi 1998-2018 - Chúc quý thầy cô cùng các em học sinh một năm học mới vui, khỏe và thành công!

Bài hát truyền thống

Thư viện hình ảnh

Liên kết nhanh

Trang nhất » + THÔNG BÁO

Đề cương ôn tập HKI-Lịch sử 10-11-12 năm học 2016-2017
Ngày tạo: 16/12/2016   Lượt xem: 573

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

Môn Lịch sử - Lớp 10, năm học 2016-2017

Chương I. Xã hội nguyên thủy

- I.1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

+ I.1.1. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy

+ I.1.2. Người tinh khôn và óc sáng tạo

+ I.1.3. Cuộc cách mạng đá mới

- I.2. Xã hội nguyên thủy

+ I.2.1. Thị tộc và bộ lạc

+ I.2.2. Buổi đầu của thời đại kim khí

+ I.2.3. Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp

Chương II. Xã hội cổ đại

- II.1. Điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế

- II.2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

- II.3. Xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây

- II.4. Chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông và phương Tây

- II.5. Văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây.

Chương III. Trung Quốc thời phong kiến

- III.1. Trung Quốc thời Tần - Hán

+ III.1.1. Sự thành lập

+ III.1.2 Tổ chức bộ máy nhà nước

- III.2. Trung Quốc thời Đường

+ III.2.1. Tình hình kinh tế

+ III.2.2. Tình hình chính trị 

- III.3. Trung Quốc thời Minh - Thanh

+ III.3.1. Trung Quốc thời Minh

+ III.3.2. Trung Quốc thời Thanh

- III.4. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

Chương IV. Ân Độ thời phong kiến

- IV.1. Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

- IV.2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

- IV.3. Vương triều Mô-gôn

Chương V. Đông Nam Á thời phong kiến

- V.1. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

+ V.1.1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

+ V.1.2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

- V.2. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

+ V.2.1. Vương quốc Cam-pu-chia

+ V.2.2. Vương quốc Lào

Chương VI. Tây Âu thời trung đại

- VI.1. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

+ VI.1.1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu

+ VI.1.2. Xã hội phong kiến Tây Âu

+ VI.1.3. Sự xuất hiện thành thị trung đại

-          VI.2. Những cuộc phát kiến địa lí ./.

 

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

Môn Lịch sử - Lớp 11, năm học 2016-2017

 

Chương I: Các nước châu Á, Phi và khu vực Mĩ La tinh.

I.1. Nhật bản:

 I.1.1: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa, tính chất của cải cách Minh Trị.

 I.1.2: Những nét cơ bản về chính sách bành trướng của Nhật Bản. Đặc điểm của CNĐQ Nhật.

I.2: Trung Quốc:

 I.2.1: Nguyên nhân Phong trào chống ĐQ,PK ở Trung Quốc TK XIX- Đầu TK XX.DB phong trào, nhận xét.

 I.2.2:  Nguyên nhân, DB, kết quả, tính chất của CM Tân Hợi

I.3. Ấn Độ:

 I.3.1. Đảng Quốc Đại va vai trò của Đảng với PT ĐLDT ở Ấn Độ.

 I.3.2. Phong trào giành độc lập ở Ấn Độ: nguyên nhân, DB, ý nghĩa.

I.4. Đông Nam Á

 I.4.1.Nguyên nhân, DB, Ý nghĩa phong trào chông Pháp của Lào, Cam- pu- chia.

I.4.2. Nhận xét khái quát PT chống Pháp của nhân dân Đông Dương.

I.4.3. Hoàn cảnh, nội dung, ý Nghĩa, tích chất cải cách của Ra- Ma V.

I.4. Phong trào giành độc lập ở châu Phi và Mĩ La tinh.

Chương II:Chiến tranh thế giới I:

II.1.Nguyên nhân

II.2. Diễn biến chính của chiến tranh thế giới I.

II.3.Kết cục của chiến tranh thế giới I.

Chương III

 Những thành tựu văn hóa nghệ thuật buổi đầu thời cận đại-> đầu TK XX.

III.1. Những thành tựu văn hóa nghệ thuật buổi đầu thời cận đại-> đầu TK XX.

Chương IV. Cách mạng tháng  Mười Nga và Liên Xô( 1917-1941)

IV.1. Cách mạng tháng 2/1917: nhiệm vụ, tính chất, kết quả, Ý nghĩa.

IV.2.Cách mạng tháng 10/1917: DB, kết quả,ý nghĩa, tính chất.

IV.3. Vì sao nước Nga tồn tại hai chính quyền song song sau CM tháng hai

?Vai trò của Lê- nin.

IV.4.Hoàn cảnh, nội dung, tác dụng , ý nghĩa củ chính sách Kinh tế mới.

IV.5. Thành tựu và ý nghĩa của công cuộc XDCNXH ở Liên Xô( 1921-1941)

Chương V. Các nước tư bản ( 1918-1939)

 

V.1.Sự hình thành trật tự thế giới sau CT.Đặc điểm và hệ quả của sự ra đời trật tự này.

V.2. Nguyên nhân, hậu quả của khủng hoảng KT 1929-1933 ở các nước TB.

V.3.Tình hình Đức thời kì Hít-le cầm quyền. Đánh giá chính sách của Hít-Le.

V.4. Nguyên nhân, hậu quả khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Mĩ.

V.5. Hoàn cảnh, nội dung, tác dụng,ý nghĩa chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven.

V.6. Nguyên nhân và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước Nhật Bản.Đặc điểm Qt quân phiệt hóa.So sánh với QT phát xít hóa nhà nước ở Đức./.

 

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

Môn Lịch sử - Lớp 12, năm học 2016-2017

- Ôn tập phần lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1954

 Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

- I.1. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

+ I.1.1 Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

+ I.1.2. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam

+ I.1.3. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam

+ I.1.4. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

- I.2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

+ I.2.1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

+ I.2.2. Việt Nam Quốc dân đảng và khởi nghĩa Yên Bái

+ I.2.3. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản năm 1929

+ I.2.4. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa, nội dung cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, ý nghĩa của việc thành lập Đảng)

 Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

- II.1. Phong trào cách mạng 1930 – 1935

+ II.1.1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh

+ II.1.2. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam

+ II.1.3. So sánh cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị

- II.2. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

+ II.2.1. Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng, cuộc đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ

+ II.2.2. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939

+ II.2.3. So sánh chủ trương, sách lược cách mạng của Đảng, hình thức đấu tranh giữa thời kì 1936 – 1939 với thời kì 1930 – 1931

- II.3. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

+ II.3.1. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

+ II.3.2. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 và Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941)

+ II.3.3. Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng (5 – 1941)

+ II.3.4. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 – 1945) và tác dụng của cao trào kháng Nhật cứu nước đối với Tổng khởi nghĩa.

+ II.3.5. Thời cơ trong cách mạng tháng Tám năm 1945

+ II.3.6. Diễn biến cách mạng tháng Tám năm 1945

+ II.3.7. Sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập

+ II.3.8. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

+ II.3.9. Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

 Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

- III.1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946

+ III.1.1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

+ III.1.2. Những chủ trương, biện pháp của Đảng ta trong việc xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

+ III.1.3. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

- III.2. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

+ III.2.1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ

+ III.2.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

+ III.2.3. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

+ III.2.4. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

+ III.2.5. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

- III.3. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)

+ III.3.1. Thực dân Pháp đẩy mạng cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương

+ III.3.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

- III.4. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954)

+ III.4.1. Kế hoạch Nava

+ III.4.2. Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954

+ III.4.3. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954

+ III.4.4. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

+ III.4.5. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử  của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) ./.

 


Các tin khác:
 • Quyết định 2962 về Quy chế điều động GVNV của UBND tỉnh Quảng Trị - 27/04/2019
 • Mẫu bài viết thu hoạch - 27/04/2019
 • Lịch thi thử THPT quốc gia 2019 của Trường THPT Lê Lợi - 16/04/2019
 • Lịch trực Tết Kỷ Hợi năm 2019 của lãnh đạo và CBNV trường THPT Lê Lợi - 28/01/2019
 • Thông báo 168/TN-THPT về kế hoạch công tác chuyên môn, Sơ kết học kỳ I - 15/12/2018
 • Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục - 16/11/2018
 • Mẫu tự đánh giá quá trình công tác - 09/11/2018
 • Thông báo 145/TB-THPT ngày 26/10/2018 - 26/10/2018
 • MV & Thông báo về các hoạt động nhân kỷ niệm 20 thành lập trường - 09/08/2018
 • Thông báo Tập huấn chuyên môn hè năm 2018 - 09/08/2018
 • Khẩn: Thông báo điều động GV&HS - 17/07/2018
 • Mẫu danh sách báo cáo thành tích HS&CBGV - 09/07/2018
 • Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 - 24/05/2018
 • Đáp án-Hướng dẫn chấm các môn thi chung của HK II - Lớp 12 - Năm học 2017-2018 - 29/04/2018
 • Lịch thi học kỳ II - Năm học 2017-2018 - 20/04/2018
 • Hướng dẫn cập nhật thông tin CBCC-VC 2017 - 03/01/2018
 • Mẫu cung cấpthông tin nạn nhân tai nạn giao thông - 19/12/2017
 • Đề cương ôn tập HKI các môn - Năm 2017-2018 - 28/12/2017
 • Lịch trực của Ban Giám Hiệu - 16/12/2017
 • Thông báo về việc kê khai bằng cấp/chứng chỉ - 05/12/2017
 • Đề cương ôn tập HKI-Toán 10-11-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Vật lý 10-11-12-Năm 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Anh văn 10-11-12-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-GDCD 10-11-12-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Sinh học 10-11-12-Năm 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Ngữ văn 10-11-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Địa lý 10-11-12-Năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Hoa học 10-11-12 năm2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Lịch sử 10-11-12 năm học 2016-2017 - 16/12/2016
 • Đề cương ôn tập HKI-Thể-GDQP năm 2016-2017 - 16/12/2016
 • Lịch thi HKI-Năm học 2016-2017 - 13/12/2016
 • Góp ý Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia 2017 - 05/12/2016
 • Thông báo danh sách GV dự thi Khảo sát NL năm 2016 - 07/10/2016
 • Kế hoạch thi HSG Máy tính cầm tay 2016-2017 - 17/09/2016
 • Lịch thi Khảo sát GV 2016-2017 - 17/09/2016
 • Lưu ý lịch làm thi THPT Quốc gia 2016 - 24/06/2016
 • Danh sách CBGV coi thi theo cụm thi của Sở GD&ĐT - 23/06/2016
 • Cập nhật Thông tin & Danh sách CBGV coi thi THPT Quốc gia 2016 - 18/06/2016
 • CV1591/SGDĐT-VP Hướng dẫn NCKH-SKKN - 06/10/2016
 • Vào Chuyên môn/Văn bản nghiệp vụ để xem Đề cương và Lịch thi học kỳ II - 22/04/2016
 • Thời Khóa biểu mới - Áp dụng từ Tuần 30 (Khối sáng) - Tuần 32 (Khối chiều) - 29/03/2016
 • Hoạt động 26/3/2016 - 23/03/2016
 • Khẩn: Thời hạn nộp sản phẩm Dạy học tích hợp liên môn năm học 2015-2016 - 23/03/2016
 • Số lượng và thành phần dự thi khảo sát năng lực giáo viên 2015-2016 - 14/11/2015
 • Thể lệ cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện-xe máy điện - 14/11/2015
 • Thể lệ cuộc thi Giao thông học đường-2015 - 14/11/2015
 • Tạm dừng thi hành Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về Xử lý kỷ luật đối với CBCC-VC vi phạm chính sách dân số - 04/10/2015
 • Tiêu chí thi đua - Năm học 2015 - 2016 - 14/08/2015
 • Phân công lao động của Khối 10 và Một số lớp chưa hoàn thành lao động - 10/08/2015
 • Tập trung học sinh và toàn thể CBGV nhà trường - 10/08/2015
 • Thông báo về Thẻ dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015 - 20/06/2015
 • Thông báo về việc nhận thẻ dự thi và giấy báo dự thi kỳ thi THPT Quốc Gia Năm 2015 - 09/06/2015
 • Thông báo - 19/08/2014
 • Thông báo Lịch tập trung - 25/07/2014
 • Quy chế thi Tốt nghiệp Năm 2014 - 02/05/2014
 • Đề thi thử Đại học Khối A và đáp án - Môn Lý - Năm 2014 - 22/04/2014
 • Kết quả Thi thử Đại học Khối A, Khối A1 - Năm 2014 - 21/04/2014
 • Đề thi thử Đại học Khối A và đáp án - Môn Hóa - Năm 2014 - 21/04/2014
 • Công văn 1933 v/v Hướng dẫn ôn thi TN THPT 2014 đối với môn Ngữ văn - 18/04/2014
 • Công văn 540 qui định về tổ chức thi học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014 - 07/04/2014
 • Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng coi thi Tiếng anh qua mạng cấp tỉnh - Năm học 2013 - 2014 - 15/03/2014
 • Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng chấm thi HSG VH Lớp 11 THPT - Năm học 2013 - 2014 - 15/03/2014
 • Kết quả thi học sinh giỏi Kỹ thuật - Năm học 2013-2014 - 08/03/2014
 • Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng chấm thi HSG VH Lớp 12 THPT - Năm học 2013 - 2014 - 04/03/2014
 • QĐ thành lập hội đồng và danh sách coi thi HSG 12 THPT - Năm học 2013 - 2014 - 28/02/2014
 • Công văn về tuyển sinh Cao học đợt 1 - Năm 2014 - 20/01/2014
 • VỀ VIỆC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014 - 11/01/2014
 • Thông báo khẩn ngày 14/10/2013 - 14/10/2013
 • Thông báo khẩn về bão số 10 năm 2013 - 29/09/2013
 • Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học trình độ B - 12/09/2013
 • Quyết định thành lập Hội đồng coi thi chọn đội tuyển HSGVH dự thi quốc gia và Danh sách các giáo viên coi thi - 08/09/2013
 • Tiêu chí thi đua Năm học 2013 - 2014 - 20/08/2013
 • Thời khóa biểu (áp dụng từ ngày 19/8/2013) - Năm học 2013-2014 - 15/08/2013
 • Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT Lê Lợi Năm học: 2013-2014 - 06/06/2013
 • Danh sách giáo viên chấm thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia năm 2012 - 17/09/2012
 • Danh sách giáo viên coi thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia năm 2012 - 13/09/2012
 • Danh sách các Trưởng bộ môn và thành viên HĐBM khối THPT - 10/09/2012
 • Xem sơ đồ phòng học, chăm sóc bồn hoa - 17/08/2012
 • Mời quý Thầy cô gửi bài viết xây dựng website nhà trường - 09/07/2012
 • Tìm kiếm

  Tuyển sinh lớp 10

  Kế hoạch tuần

  Tiện ích

  Học sinh tiêu biểu

  Họ tên: Ngô Đức Linh

  Thông tin: Lớp 12B5 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải Nhì HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012; Giải Nhì HSG Tỉnh môn Toán 12 năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Nhi

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đoàn Thị Lan

  Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

  Họ tên: Đinh Hoàng Dũng

  Thông tin: 11A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Thủ khoa Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên Tỉnh Quảng Trị 2012

  Họ tên: Nguyễn Chơn Quang

  Thông tin: A1-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Giải toán trên MTCT Tỉnh 2012; Giải 3 HSG Toán 12 Tỉnh 2012;

  Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

  Thông tin: A1-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Nguyễn Đức Minh

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải 2 HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

  Họ tên: Lê Văn Toàn

  Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 2 Tin học Trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Trịnh Công Lý

  Thông tin: B4-Khóa 2010-2013

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 11 Tỉnh

  Họ tên: Mai Chiếm Phước

  Thông tin: B7-Khóa 2009-2012

  Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 12 Tỉnh

  Ủng hộ nhà trường

  Họ tên: Ông Đoàn Luyến

  Thông tin: GĐ Công ty TNHH Đoàn Luyến

  Đóng góp: Tặng thưởng 5 HS đạt giải HSG Giải toán trên MTCT 2011-2012 2.500.000

  Họ tên: Ông Lê Văn Thành (cựu học sinh)

  Thông tin: Giám đốc Công ty Ánh Dương - TP HCM

  Đóng góp: Tặng 2.000.000 VNĐ cho Câu lạc bộ Toán.

  Họ tên: Ông Hồ Sỹ Quảng

  Thông tin: Ngân hàng AGRIBANK Cam Lộ - Quảng Trị

  Đóng góp: Tặng 500.000 VNĐ cho học sinh nghèo vượt khó Lớp 10A1

  Đại học Duy Tân

  Thống kê truy cập

  Bản quyền thuộc Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị.
  Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Khuyên.
  Thường trực: Đặng Hoàng Quý
  Địa chỉ: 87 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị, ĐT: (0233) 3854 800, Fax: (0233) 3859 728
  Thiết kế bởi Trung tâm PT CNTT - VNPT Quảng Trị. ĐT 0233. 3556911.