Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Lê Lợi 1998-2018 - Chúc quý thầy cô cùng các em học sinh một năm học mới vui, khỏe và thành công!

Bài hát truyền thống

Thư viện hình ảnh

Liên kết nhanh

Trang nhất » CHUYÊN MÔN » Kết quả thi đua

Kết quả thi đua tuần 07 (từ ngày 03/10 - 09/10/2014)

Kết quả thi đua tuần 07 (từ ngày 03/10 - 09/10/2014)  12/10/2014

Mời quý thầy cô và các em theo dõi tổng hợp kết quả thi đua tuần 07 (từ ngày 03/10 - 09/10/2014)

Kết quả thi đua tuần 06 (từ ngày 26/9 - 02/10/2014)

Kết quả thi đua tuần 06 (từ ngày 26/9 - 02/10/2014)  03/10/2014

Mời quý thầy cô và các em theo dõi tổng hợp kết quả thi đua tuần 06 (từ ngày 26/9 - 02/10/2014)

Kết quả thi đua tuần 05 (từ ngày 19/9 - 25/9/2014)

Kết quả thi đua tuần 05 (từ ngày 19/9 - 25/9/2014)  03/10/2014

Mời quý thầy cô và các em theo dõi tổng hợp Kết quả thi đua tuần 05 (từ ngày 19/9 - 25/9/2014)

Kết quả thi đua tuần 04 (từ ngày 12/9 - 18/9/2014)

Kết quả thi đua tuần 04 (từ ngày 12/9 - 18/9/2014)  03/10/2014

Mời quý thầy cô và các em xem tổng hợp Kết quả thi đua tuần 04 (từ ngày 12/9 - 18/9/2014)

Kết quả thi đua tuần 01 - 03 Năm học 2014 - 2015

Kết quả thi đua tuần 01 - 03 Năm học 2014 - 2015  03/10/2014

Mời quý thầy cô và các em xem bảng tổng hợp thi đua tuần 1 đến tuần 3 Năm học 2014 - 2015

Tổng hợp kết quả thi đua tuần 24 và 25 (từ ngày 07/02 đến ngày 13/02/2014)

Tổng hợp kết quả thi đua tuần 24 và 25 (từ ngày 07/02 đến ngày 13/02/2014)  14/02/2014

Mời quý thầy cô và các em theo dõi Tổng hợp kết quả thi đua tuần 24 và 25 (từ ngày 07/02 đến ngày 13/02/2014)

Kết quả thi đua Tuần 10(18/10 - 24/10/2013)

Kết quả thi đua Tuần 10(18/10 - 24/10/2013)  25/10/2013

Mời quý thầy cô và các em xem kết quả thi đua tuần 10 (từ ngày 18/10 đến 24/10/2013)

Kết quả thi đua Tuần 09(11/10 - 17/10/2013)

Kết quả thi đua Tuần 09(11/10 - 17/10/2013)  25/10/2013

Mời quý thầy cô và các em xem kết quả thi đua tuần 9 (từ ngày 11/10 đến 17/10/2013)

Kết quả thi đua Tuần 08(04/10 - 10/10/2013)

Kết quả thi đua Tuần 08(04/10 - 10/10/2013)  11/10/2013

Mời quý thầy cô và các em theo dõi kết quả thi đua tuần 08(04/10 đến 10/10/2013)

Kết quả thi đua Tuần 07(27/9 - 03/10/2013)

Kết quả thi đua Tuần 07(27/9 - 03/10/2013)  05/10/2013

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 7 tính từ 27/9/2013 đến 03/10/2013.

Kết quả thi đua Tuần 06(20/9 - 26/9/2013)

Kết quả thi đua Tuần 06(20/9 - 26/9/2013)  05/10/2013

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 6 tính từ 20/9/2013 đến 26/9/2013.

Kết quả thi đua Tuần 05(13/9 - 19/9/2013)

Kết quả thi đua Tuần 05(13/9 - 19/9/2013)  05/10/2013

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 5 tính từ 13/9/2013 đến 19/9/2013.

Kết quả thi đua Tuần 04(06/9 - 12/9/2013)

Kết quả thi đua Tuần 04(06/9 - 12/9/2013)  05/10/2013

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 4 tính từ 06/9/2013 đến 12/9/2013.

Kết quả thi đua Tuần 02+03(23/8 - 05/9/2013)

Kết quả thi đua Tuần 02+03(23/8 - 05/9/2013)  05/10/2013

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 2 và tuần 3 tính từ 23/8/2013 đến 05/9/2013.

Kết quả thi đua Tuần 01(19/8 - 22/8/2013)

Kết quả thi đua Tuần 01(19/8 - 22/8/2013)  05/10/2013

Mời quý thầy cô và các em theo dõi thi đua tuần 1

Kết quả thi đua tuần 24 (Từ 25/01 đến 31/01/2013)

Kết quả thi đua tuần 24 (Từ 25/01 đến 31/01/2013)  02/02/2013

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 24 tính từ 25/02/2013 đến 02/02/2013.

Kết quả thi đua tuần 17 (từ 07/11 đến 06/12/2012)

Kết quả thi đua tuần 17 (từ 07/11 đến 06/12/2012)  18/12/2012

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 17 tính từ 07/12/2012 đến 13/12/2012.

Kết quả thi đua tuần 16 (từ 30/11 đến 06/12/2012)

Kết quả thi đua tuần 16 (từ 30/11 đến 06/12/2012)  18/12/2012

Mời quý Thầy Cô theo dõi kết quả tổng hợp thi đua các lớp tuần 16 tính từ 30/11/2012 đến 06/12/2012.

Tổng hợp thi đua tuần 15 (từ 26/11/2012 đến 2/12/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 15 (từ 26/11/2012 đến 2/12/2012)  05/12/2012

Mời quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi kết quả thi đua tuần 15 từ 26/11/2012 đến 02/12/2012.

Kết quả thi đua tuần 14 (từ 16/11 đến 22/11/2012)

Kết quả thi đua tuần 14 (từ 16/11 đến 22/11/2012)  24/11/2012

Mời quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi bảng tổng kết thi đua tuần 14, tính từ 16/11/2012 đến 22/11/2012

Kết quả thi đua tuần 13 từ 09.11-14.2012

Kết quả thi đua tuần 13 từ 09.11-14.2012  22/11/2012

Mời quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi kết quả thi đua các lớp - tuần 13 từ 09/11 đến 14/11/2012

Tổng hợp thi đua tuần 9 (từ 12/10/2012 đến 18/10/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 9 (từ 12/10/2012 đến 18/10/2012)  20/10/2012

Mời quý Thầy cô giáo cùng các em học sinh theo dõi kết quả thi đua tuần 9 từ 12/10/2012 đến 18/10/2012

Tổng hợp thi đua tuần 8 (từ 05/10/2012 đến 11/10/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 8 (từ 05/10/2012 đến 11/10/2012)  13/10/2012

Mời quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi bảng tổng kết thi đua các lớp tuần 8 từ 05.10.2012 đến 11.10.2012.

Tổng hợp thi đua tuần 7 (từ 289 đến 04/10/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 7 (từ 289 đến 04/10/2012)  05/10/2012

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 7 từ 28/9/2012 đến 04/10/2012.

Tổng hợp thi đua tuần 6 (từ 21/9 đến 27/9/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 6 (từ 21/9 đến 27/9/2012)  01/10/2012

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả thi đua tuần 6 (từ 21/9 đến 27/9/2012) và bảng xếp hạng các lớp theo khối

Tổng hợp thi đua tuần 5 (từ 14/9 đến 20/9/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 5 (từ 14/9 đến 20/9/2012)  25/09/2012

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả thi đua tuần 5 (từ 14/9 đến 20/9/2012) và bảng xếp hạng các lớp theo khối

Tổng hợp thi đua tuần 4 (từ 7/9 đến 13/9/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 4 (từ 7/9 đến 13/9/2012)  25/09/2012

Mời quý Thầy cô và các em theo dõi kết quả thi đua tuần 4 (từ 7/9 đến 13/9/2012) và bảng xếp hạng các lớp theo khối

Tổng hợp thi đua tuần 1+2+3 (từ 20/8 đến 06/9/2012)

Tổng hợp thi đua tuần 1+2+3 (từ 20/8 đến 06/9/2012)  08/09/2012

Mời quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi kết quả tổng hợp thi đua tuần 1+2+3 từ 20/8/2012 đến 06/9/2012.

Kết quả thi đua và danh sách học sinh học lại GDQP

Kết quả thi đua và danh sách học sinh học lại GDQP  19/08/2012

Đợt học GDQP tập trung dành cho hai khối 11 và 12 đã diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Mời quý Thầy cô kết quả thi đua và danh sách học sinh học lại GDQP.

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2011-2012

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2011-2012  28/05/2012

Kết quả thi đua của các lớp năm học 2011-2012 của các lớp được xếp theo khối và tổng điểm thi đua xếp từ trên xuống. Mời các lớp theo dõi

Tìm kiếm

Tuyển sinh lớp 10

Kế hoạch tuần

Tiện ích

Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Ngô Đức Linh

Thông tin: Lớp 12B5 - Khóa 2009-2012

Thành tích: Giải Nhì HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012; Giải Nhì HSG Tỉnh môn Toán 12 năm 2011-2012

Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Nhi

Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

Họ tên: Đoàn Thị Lan

Thông tin: Lớp 12A1 - Khóa 2009-2012

Thành tích: Giải KK HSG Tỉnh môn Giải Toán trên MTCT năm 2011-2012

Họ tên: Đinh Hoàng Dũng

Thông tin: 11A2-Khóa 2010-2013

Thành tích: Thủ khoa Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên Tỉnh Quảng Trị 2012

Họ tên: Nguyễn Chơn Quang

Thông tin: A1-Khóa 2009-2012

Thành tích: Giải 3 HSG Giải toán trên MTCT Tỉnh 2012; Giải 3 HSG Toán 12 Tỉnh 2012;

Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

Thông tin: A1-Khóa 2010-2013

Thành tích: Giải 2 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

Họ tên: Nguyễn Đức Minh

Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

Thành tích: Giải 3 Tin học trẻ Quảng Trị 2012; Giải 2 HSG Tin học 11 Tỉnh; Giải KK HSG Tin học 12 Tỉnh

Họ tên: Lê Văn Toàn

Thông tin: A2-Khóa 2010-2013

Thành tích: Giải 2 Tin học Trẻ Quảng Trị 2012; Giải KK HSG Tin học 11 Tỉnh

Họ tên: Trịnh Công Lý

Thông tin: B4-Khóa 2010-2013

Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 11 Tỉnh

Họ tên: Mai Chiếm Phước

Thông tin: B7-Khóa 2009-2012

Thành tích: Giải 3 HSG Tin học 12 Tỉnh

Ủng hộ nhà trường

Họ tên: Ông Đoàn Luyến

Thông tin: GĐ Công ty TNHH Đoàn Luyến

Đóng góp: Tặng thưởng 5 HS đạt giải HSG Giải toán trên MTCT 2011-2012 2.500.000

Họ tên: Ông Lê Văn Thành (cựu học sinh)

Thông tin: Giám đốc Công ty Ánh Dương - TP HCM

Đóng góp: Tặng 2.000.000 VNĐ cho Câu lạc bộ Toán.

Họ tên: Ông Hồ Sỹ Quảng

Thông tin: Ngân hàng AGRIBANK Cam Lộ - Quảng Trị

Đóng góp: Tặng 500.000 VNĐ cho học sinh nghèo vượt khó Lớp 10A1

Đại học Duy Tân

Thống kê truy cập

Bản quyền thuộc Trường THPT Lê Lợi - Quảng Trị.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Hồng Khuyên.
Thường trực: Đặng Hoàng Quý
Địa chỉ: 87 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị, ĐT: (0233) 3854 800, Fax: (0233) 3859 728
Thiết kế bởi Trung tâm PT CNTT - VNPT Quảng Trị. ĐT 0233. 3556911.